Praktiske oplysninger.

Tilmelding kan ske på www.ullerslev.husflid.dk eller til Niels Jacobsen tlf. 60 24 10 05

Tilmelding og betaling senest 10 dage før kursusset starter, alle tilmeldte for tilsendt elektronisk indbetalingskort.

Søskende på samme børnehold for 25 % rabat på kursusgebyret.

Foreningen afvikler ikke kurser i skolernes ferier.

Der er forbehold for prisændringer og aflysning af hold.

 

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til

foreningen på mail: ullerslev@husflid.dk

Hvis dette ikke er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for klageløsning

i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link:
https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx