Ullerslev Husflid

 

Husk generalforsamling

Torsdag d. 05. april 2018 kl. 18:30 i kaffestuen på Husflidsskolen.

 

 

 

Find kurser

Søg:
 

Nyheder

Generalforsamlimg

Generalforsamling Torsdag d. 05. april 2018 kl. 18:30 i kaffestuen på Husflidsskolen. Dagsorden: Valgt dirigent Valgt referent 1. Valg af dirigent, referent og hvis det er aktuelt vælges stemmetællere 2. aflæggelse og godkendelse af formandens beretning. 3. aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasseren. 4. Drøftelse af program for det kommende år. 5. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før. 6. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af: Niels Jacobsen, Henning Vestergaard, Mogens Jørgensen, Knud Kildegaard, Signe Andersen. På valg er: Henning Vestergaard. Knud Kildegaard. Signe Andersen. Henning Vestergaard modtager ikke genvalg. Nyt bestyrelsesmedlem . Øvrig bestyrelse ikke på valg. Niels Jacobsen. Mogens Jørgensen. 7. Valg af suppleanter. På valg er. Margrethe Sparre. Marius Larsen. . 8. Valg af bilagskontrollanter på valg Anna Bartel. 9. Valg af bilagskontrollantsuppleant På valg Ove Madsen. 10. evt.